Sahilde güneş, yaylada kar keyfi!

Okuduğunuz haber
TAşOCAğıNDA KANTAR BOZUK, BELED°YEDE çEK KAYıP!

CHP Gençlik Kolları’na Mersin damgası

Anasayfa   /    Siyaset    /    Taşocağında kantar bozuk, belediyede çek kayıp!

Taşocağında kantar bozuk, belediyede çek kayıp!

MHP’li Gülnar Belediye Başkanı Ahmet Günel hakkındaki  Vurgun iddiaları inceleyen müfettiş soruşturma izni istedi, Bakan Soylu soruşturma iznini verdi Günel hakkında  jet soruşturma

S°YASET      29 Ocak 2018 - 16:46     3919     0

Taşocağında kantar bozuk, belediyede çek kayıp!

Abidin Yağmur

 

İçişleri Bakanlığı, MHP’li Gülnar Belediye Başkanı Ahmet Günel hakkında dört ayrı usulsüzlük ve görevi ihmal iddiası nedeniyle soruşturma izni verdi. Müfettiş raporlarına göre belediye, taşocağındaki kum ve mıcırı kantar bozuk olduğu için tartmadan, ‘bir traktör’ gibi göz hesabıyla satmış,  yapılan satışların büyük kısmı faturalandırılmamış, taşocağından malzeme alan bir şirketin belediyeye verdiği çek kaybolmuş.

İçişleri Bakanlığı’nın, MHP’li Gülnar Belediye Başkanı Ahmet Günel hakkında başlattığı incelemeyi sürdüren müfettişler çalışmalarını tamamladı ve Günel hakkında 4 ayrı usulsüzlük dosyası nedeniyle soruşturma izni verilmesini talep etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, müfettiş raporlarını dikkate alarak Ahmet Günel hakkında soruşturma izni verilmesine karar verdi.

Bakanlık müfettişleri, Gülnar Belediyesi’ne ait şirket tarafından işletilen taşocağından yapılan kum ve mıcır satışları için makbuz kesilmeyerek belediyenin zarara uğratıldığı, Mut ilçesinde bulunan Korkmaz Beton’a taşocağından satış yapıldığı ve şirketten alınan çekin kaybolduğu, kum ve mıcır satışlarının kantara girmeden yapıldığı, Büyükeceli’de bungolov evler ve lokanta işletilirken evlerin kira gelirlerinin ve lokanta gelirinin maliyeye bildirilmediği, tesislerin gıda ihtiyacının nasıl karşılandığının belli olmadığı, bakanlıktan izin alınmadan kadro tahsis edildiği, inşaat işleri için belediyeye giden vatandaşlardan elden para alındığı iddialarını inceledi.

Müfettişler, belediye başkanı Ahmet Günel’in yanı sıra 10 belediye yöneticisi hakkında açılan soruşturma kapsamında suçlanan isimleri hem belediye işçilerini ve iddialarda adı geçen işletme sahiplerini dinledi ve belediye evraklarını mercek altına aldı.

Yapılan incelemeler sonunda bakanlık müfettişleri, taşocağından yapılan kum ve mıcır satışları için makbuz kesilmediği, Korkmaz Beton’a taşocağından satış yapıldığı ve makbuz kesilmediği, kum ve mıcır satışlarının kantara girmeden yapıldığı, bungolov evler ve lokanta işletilirken gıda ihtiyacının nasıl karşılandığının belli olmadığı iddiaları nedeniyle Gülnar Belediye Başkanı Ahmet Günel hakkında soruşturma izni verilmesini istedi.

 

Sevk fişi adedi 6987, fatura adedi 1936

 

Müfettişlerin, soruşturma konusu edilmesini istedikleri iddiaların başında, Gülnar Belediyesi’ne şirket tarafından yönetilen taşocağından yapılan kum ve mıcır satışlarıyla ilgili usulsüzlük iddiaları geliyor.Müfettiş raporunda, belediyeye ait taşocağında, 2011 yılından 30 Haziran 2017 tarihine kadar üretilip sevk edilen kum, çakıl, mıcır ve filler malzemeleri karşılığında toplam 6987 adet sevk fişi düzenlendiği, anılan malzemelerin satışları karşılığında ise toplam 1936 adet irsaliye makbuzu ve fatura tanzim edildiği vurgulanarak sevk fişleri adedi ile fatura adedi arasındaki farka dikkat çekildi.

‘Memur yok diye toplu fatura kesiyoruz’

Maden Ocağı ve Taş Kırma İşletmesi Müdürü Soner Yıldız müfettiş raporuna yansıyan ifadesinde, “Taşocağına ait malzeme çıkışları için düzenlenen sevk fişleri, irsaliye makbuzları ve faturalara ilişkin olarak adet farkı bulunmasının nedeni faaliyet alanının yoğunluğu, çalışan memur sayısının eksikliği gibi zorunlu sebeplerden kaynaklı olarak taşocağına gelen malzemeler için toplu fatura kesimleri gerçekleştirilmektedir. Tanzim edilen her irsaliye makbuzuna ve sevk fişlerine özgü fatura kesimi gerçekleştirilmemiş olup makbuzları ve fişleri içeren toplu fatura tanzimi yoluna gidilmiştir” dedi.

429 bin liralık kum ve mıcır kayıp

Müfettişçe görevlendirilen bilirkişi ise 21 Temmuz 2017 tarihli raporunda, “Taşocağından yapılan kum ve mıcır satışlarının ortalama birim fiyatları üzerinden yapılan hesaplamalara göre 429 bin 859 liralık kısmına makbuz düzenlenmediği, bu durumun 2011 yılından bu yana belediyenin kendi hizmetlerinde, cami, okul, yol yapımı ve muhtarlıklara verilmesi gibi nedenlerden kaynaklandığı belirtilmektedir. Ancak bu durumun suistimale açık bir durum olduğu, kum ve mıcırların gerçekten bu alanlarda kullanılıp kullanılmadığının belirlemesinin yapılamadığı, konuya ilişkin herhangi bir belge tarafımıza ibraz edilmediği için kamu zararı açısından değerlendirme yapılamadı” tespitinde bulundu.

Raporda, faturalandırılmamış 429 bin 859 liralık kum ve mıcırın belediye hizmetlerinde kullanıldığına dair somut bir veri olmadığı vurgulandı.Müfettiş raporunda ayrıca, belediye başkanı Ahmet Günel’in, 2012 yılın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na gönderdiği formda 2012 yılında 49 bin 212 ton kum ve mıcır satıldığını bildirdiği, buna karşın aynı dönem için müfettişlere 45 bin 993 ton malzeme satışı yapıldığını bildirdiği, iki beyan arasında 3 bin 218 tonluk fark olduğu, bu nedenle kamu zararına neden olunduğu vurgulandı ve belediye başkanı Ahmet Günel hakkında bu nedenle soruşturma açılması istendi.

32 bin liralık çek kayıp

Gülnar Belediyesi ile ilgili soruşturmayı yürüten müfettiş, belediyeye ait taşocağından Korkmaz Beton adına kesilen faturalar karşılığında alınan çekin kaybolmasını da inceledi.Rapora göre, belediyenin taşocağından söz konusu şirkete toplam 219 bin 538 TL tutarlı 5 adet irsaliyeli fatura kesildi ve bu faturalar için 10 adet çek alındı ve 219 bin 538 lira belediyeye gelir olarak kaydedildi. Belediye, bu çeklerden 9’unu, belediyeyle iş yapan ve alacağı olan çeşitli şahıslara verdi ve bu şahıslar çekleri ciro etti. Ancak, Korkmaz Beton tarafından belediyeye verilen 32 bin lira tutarındaki çekin muhasebe çıkışının yapılmadığı, bu çekin belediye kasasında ya da emanetinde olması gerektiği, belediyenin söz konusu çeki müfettişlere ibraz edemediği rapora yansıdı. Müfettiş raporuna göre, belediyenin iki yetkilisi, söz konusu çeki, belediyeden alacağı bulunan bir şahsa ciro ettiklerini söyledi ancak şahıs çekin kendisine ciro edilmediğini müfettişlere bildirdi.

Bilirkişi raporunda da, 32 bin liralık çekin muhasebe çıkışının yapılmadığı, çekin zilyetliğinin kaybedilmiş olması ya da çekin kullanılmaz hale gelmesi gibi nedenlerin olup olmadığı hakkında herhangi bir bilgi, belge ibraz edilmediği, bu nedenle görevi kötüye kullanma suçunun işlenmiş olabileceği düşüncesinin oluştuğu kaydedildi.

Bilirkişi raporunu, belediye çalışanlarının ifadelerini ve muhasebe kayıtlarını dikkate alan müfettiş, 32 bin liralık kamu zararı oluştuğunu, ayrıca çek ciro edilen bir şahsın belediyeye petrol ürünü sattığına dair muayene ve kabul komisyonu tutanaklarının müfettişlere ibraz edilemediğini, bu nedenle ihale mevzuatına aykırılık olduğunun tespit edildiğini belirterek belediye başkanı Ahmet Günel’in bu iddia nedeniyle de soruşturulmasını istedi.

Kantar bozuk, kepçe ile tartalım

Gülnar Belediyesi ile ilgili müfettiş incelemesinde dikkat çekilen bir başka konu da, belediye ait taşocağından kum ve mıcır satışının kantara girmeden yapılması iddiası oldu.Rapora göre Gülnar Belediyesi taşocağına 2011 tarihinde 30 ton kapasiteli kantar hibe edildi. Ancak kantar, bugüne kadar farklı dönemlerde kullanılmadı ve kantarın kullanılmadığı süre 33 ayı buldu. Bu dönemlerde kantar fişi düzenlenmedi, taşocağından çıkan malzeme ise iş makinesinin kepçesi ile ölçüldü. Belediye yetkilileri, kantarın 33 ay çalışmamasını yıldırım düşmesi, kantarın arızalanması, elektronik devrelerin yanması gibi sebeplere bağladıysa da müfettiş, bu durumu işin doğal akışına uygun bulmadı ve görevi ihmal kapsamında değerlendirdi.

Kantarın bozuk olduğu süreler içinde malzemelerin kepçe ile ölçüldüğünü, bazı sevk irsaliyelerinde ‘bir traktör’ gibi kesin rakam vermeyen tahminlerin yazıldığını belirten müfettiş, bu karmaşanın ya kamu zararına ya da şahısların mağduriyetine neden olacağına dikkat çekti ve Gülnar Belediye Başkanı Ahmet Günel hakkında bu dosyadan da soruşturma izni verilmesini istedi.

 

Turizm tesisine alınan gıdalar faturasız

Büyükeceli’de bulunan ve Gülnar Belediyesi tarafından işletilen 40 adet bungolov ev ve lokantanın olduğu turizm tesisi işletmesi de müfettiş incelemesine konu oldu.

Müfettiş raporunda, daha önce kapatılan Büyükeceli Belediyesi’ne ait olan tesislerin, Gülnar Belediyesi’ne geçtikten sonra maliyeye bildirim yapılmadığı tespit edildi. Müfettiş raporunda ayrıca, 130 bin lira geliri olan tesis için yapılan gıda ve temizlik malzemelerinin bir marketten alındığı, gıda ve temizlik maddelerine ilişkin fatura olmadığı, marketin verdiği yazarkasa fişlerinin inceleme sırasında müfettişlere ibraz edilmediği , bu nedenle tesise yapılan gıda ve temizlik maddesi alımlarının da şaibeli olduğu belirtildi ve belediye başkanı Ahmet Günel hakkında soruşturma izni verilmesi istendi.

Gülnar Belediyesi’nde inceleme yapan müfettiş, İçişleri Bakanlığı’ndan izin almadan kadro tahsis edilmesi iddiasıyla ilgili olarak başkan Ahmet Günel hakkında soruşturmaya gerek olmadığına kanaat getirdi. Müfettiş, inşaat işi olan vatandaşların belli başlı mühendislik ve mimarlık bürolarına yönlendirildiği, vatandaşlardan elden para alındığı iddialarıyla ilgili incelemesinde de başkan Ahmet Günel ve belediye yetkilileri hakkında soruşturmaya gerek görmedi.

 

YORUM EKLEYİN

X

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen ziyaretçilere aittir.

X

Habere hiç yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.

GÜNÜN MANŞETLERİ