“Halkın gözü kulağı olun” | Güney Gazetesi Mersin

“Halkın gözü kulağı olun”

Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin, kent konseylerinin daha aktif olması gerektiğini söyleyerek, kent konseylerinden sahaya inmelerini istedi. Kent Konseylerinin kentimizin ve vatandaşların sorunlarını belediyelere iletmede köprü görevi görmesi gerektiğini belirten Engin, “Kent konseyleri serbest ve özgür bırakılmalıdır; belediyelerin alt birimleri olarak görülmemelidir” ifadelerini kullandı.

“Halkın gözü kulağı olun”

Kent konseylerinin tarihi ve misyonu hakkında bilgi veren Başkan Engin, “Yerel Gündem Kent konseylerinden kent yönetimlerine dahil olmalarını isteyen Başkan Engin, “Kentimizde birçok defa kent konseylerinin yönetimleri değiştiği halde, kent konseyleri belediye başkanlarının aldığı kararları onaylamakla yetindiler. Aykırı gördükleri durumlara karşı sessiz kalmayı ve önerilerinin olduğu yerde cılız sesler çıkarmayı tercih ettiler. Kentin önündeki engellerin aşılması için kentin dinamikleri ile güç birliği yapması gereken kent konseyleri, belediye başkanları ve belediye yönetimlerinin aldıkları kararlara karşın; kendi fikir ve görüşlerini iletmekte zayıf kalmaktadır. Saydamlık, hesap verebilirlilik, katılım, çalışma uyumu, yerindenlik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışının ürünü olması gereken kent konseyleri, çalışma prensiplerini ve vizyonlarını gözden geçirmelidir” şeklinde konuştu.

“Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılması ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesi için çok ortaklı yönetim anlayışı benimsenmelidir” diyen Başkan Engin açıklamalarını şekilde sürdürdü:

“Demokratik unsurların önemli aktörleri olması planlanan kent konseylerinde başkan adaylarını belediye başkanları belirlememeli ve seçim sürecine dahil olmamalıdır. Birçok kez belediye başkanlarının isteği üzerine konsey başkanları istifa etmiştir. Oysaki kent konseyleri başkanları konsey üyelerinin talebi üzerine istifa etmelidir. Belediyelere tavsiye niteliğinde fikir üreten konseyler belediyeler ile aynı görüşte olmak zorunda değildir. Fikir ayrılıklarının olduğu yerde belediye başkanları kent konseylerine karşı daha ılımlı ve onları dinler nitelikte olmalıdır. Yönetmelik gereği kent konseylerine bütçelerinde ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yaparak destek sağlayan belediyeler, kent konseylerini bu sebeple himayelerinde tutmaya çalışmamalıdır. Kent konseyleri serbest ve özgür bırakılmalıdır; belediyelerin alt birimleri olarak görülmemelidir. Kentimizde meydana gelen birçok olay ve sosyal hareketlilik için fikirlerini beklediğimiz kent konseyleri son zamanlarda iyice sessizliğe gömülmüşlerdir. Mersin Kent Konseyi ve İlçe Konseyleri mahalle ve sokaklarda vatandaşların talep, öneri ve şikayetlerini dinleyip, kent estetiği, yatırımlar, hizmetler, çevre ve kentsel dönüşüm gibi önemli konularda köprü görevi görmelidir. Ülkemizde birçok kent konseyinin yaptığı gibi; vatandaşın ilettiği hususlar konsey meclislerinde görüşülerek, belediyelere yüksek sesle iletilmelidir. Kent konseyleri tam anlamı ile halkın gözü, kulağı ve sesi olmalıdır.” (Haber Merkezi)