“Bu başarı hepimizin”

Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Sinan Can, polipropilen tesisinin ÇED raporu için yürütmeyi durdurma kararı verilmesinde katkısı bulunan tüm kurumlara teşekkür etti. Can, “Bir kentin kaderi ona hayat veren paydaşlarının; ortak sesine, beraber hareket edebilme kabiliyetine, birlik olabilme ruhuna muhtaçtır. Bu birlik ruhunun geleceğe taşınmasının oda olarak hem en büyük destekçisi olduğumuzu hem de en büyük temennimiz olduğunu ifade etmek isteriz” dedi.

“Bu başarı hepimizin”

Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Sinan Can, Karaduvar Mahallesi’nde tarım alanları sınırında kurulması planlanan polipropilen tesisine karşı dava açtıklarını ve tesisin çevreye vereceği zararlara dikkat çektiklerini söyledi.

Can, “İlgili yatırımın hayata geçmesi Mersin kent paydaşları tarafından kabul edilmemiş ve mahkeme de Mersin halkının kaygılarını görmezden gelmemiştir.  Bilimsel ve teknik olarak açıkladığımız nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğuracağından Çevre Mühendisleri Odası olarak bilirkişi heyetine yaptığımız itirazlar karşılık bulmuş ve itiraz yolu kapalı olmak üzere, Mersin 2. İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı oybirliğiyle alınmıştır” dedi.

 

 “BUNDAN SONRA DA BİRLİK OLALIM”

Mersin kent paydaşlarının yanlış yatırımı durdurmak için birlik olduğuna dikkat çeken Can, “Şimdi sıra plansız ve kirli yatırım kararlarında ve çözülemeyen çevre sorunlarına yönelik çözümün parçası olarak öncü olmakta. Bilindiği üzere, kentimizi yakından ilgilendiren ve kaderi olarak ifade edebileceğimiz Polipropilen yatırımı hakkında kent paydaşları ile yürüttüğümüz mücadele sonucunda, mahkeme tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararı ile hukukun gerçek normlarıyla tecelli etmesi, sürdürülebilir kalkınma, kent ve çevre hakkının savunulması bizleri son derece mutlu etmiştir.  Bu kararın alınmasında emekleri olan Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şubesi yönetim kurulu üyeleri başta olmak üzere Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Kent Konseyi, Mersin Barosu, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ve Mersin sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcilerini kısacası Mersin kent paydaşlarını kutluyorum. Bu başarı hepimizin eseridir.  Sürdürülebilir Kalkınma, Kent ve Çevre hakkının korunması karşısında hiçbir yatırım kararının tepeden inemeyeceği bilinci ile, Polipropilen tesisi yanlış yer yatırımında Mersin kent paydaşları olarak ortaya koyduğumuz işbirliği ve ortak ses kentin yeni yatırımlar çekme ve demokrasi kalitesini artırma arayışında ne kadar önemli olduğunu gözler önüne sermiştir.  Bir kentin kaderi ona hayat veren paydaşlarının; ortak sesine, beraber hareket edebilme kabiliyetine, birlik olabilme ruhuna muhtaçtır. Bu vesileyle bu birlik ruhunun geleceğe taşınmasının oda olarak hem en büyük destekçisi olduğumuzu hem de en büyük temennimiz olduğunu ifade etmek isteriz. Mersin kent paydaşları olarak itiraz seslerimiz yankı buldu ve yanlış yerde yapılan bir yatırımın durdurulması için ilk adım atıldı. Ancak kente karşı sorumluluğumuz henüz bitmedi. Şimdi sıra kent paydaşları olarak çözümün de yapıcı bir parçası olabilmekte yani ilgili yatırım için akademik ve teknik görüşlerimizi kamuoyuna sunmaya devam etmekte. Kentimizin üzerine güruh olarak kalmış olan çevre sorunlarına yönelik buradan kentin tüm paydaşlarına bir çağrıda bulunuyor, Mersin’in geleceği için bu defa çözüm önerilerini hep beraber bulmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)