Limanın Atatürk Parkı’na kadar genişlemesine 11 belediye meclisi üyesi “evet” demişti

Mersin Limanı’nın Atatürk Parkı’na doğru genişlemesini öngören projeye 2018 yılında Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi olumsuz görüş belirtmişti. 2020 yılına gelindiğinde de belediye projeye karşı dava açmıştı. Ancak 2018 yılındaki toplantıda 11 belediye meclisi üyesi projeye destek verdiklerini şerh olarak karara düşmüştü.

Limanın Atatürk Parkı’na kadar genişlemesine 11 belediye meclisi üyesi “evet” demişti

ABİDİN YAĞMUR

 

Mersin Liman İşletmeciliğinin liman sahasını Atatürk Parkı’na doğru genişletme projesi için hazırlanan ÇED raporunda Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin görüşünün dikkate alınmadığı ortaya çıktı. Belediye meclisi, liman genişlemesini uygun bulmadığı yönünde bir karar aldı. Ancak bu karar nihai ÇED raporunun ‘kurum görüşleri’ bölümünde görülmüyor.

13 Ağustos 2018 tarihli Büyükşehir Belediye Meclisinde proje ilgili görüş belirlenmesi için konu İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu'na havale ediliyor.

Komisyonların çalışmalarını tamamlamasının ardından Büyükşehir Belediye Meclisi 10 Eylül 2018 tarihinde “Sahilde bulunan açık park alanlarının önünün kapandığı ve idarece çalışmaları devam eden Kruvaziyer Liman çalışmalarını olumsuz etkilediği anlaşıldığından plan tekliflerine ilişkin kurum görüşünün uygun olmadığına” dair kararı oy çokluğuyla alıyor.

Ancak o karar alınırken 13 belediye meclisi üyesi projeye destek verdiklerini belirtiyor ve karara şerh düşüyor:

Belediye arşivlerindeki kayıtlara göre o kararda şunlar yazıyor:

“İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyesi Mehmet Sadık Türüt’ün “Tarafımca bir sakınca bulunmamaktadır”, Celil İbrahim Ersin’in “Sakınca yoktur yönünde” şerhinin bulunduğu komisyon raporunun kabulüne, yapılan işari oylama neticesinde, Meclis Üyelerinden Ferat Aktan, İsmail Yerlikaya, Mehmet Sadık Türüt, Hakan Yükselgüngör, Celil İbrahim Ersin, Kerim Kıcıman, Lokman Eren, Cengiz Pınar, Mehmet Yabalak, Kadir Canlı ve Yılmaz Bekler’in  ret oylarına karşılık, mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.”