“Limanın özelleştirilmesi hataydı” | Güney Gazetesi Mersin

“Limanın özelleştirilmesi hataydı”

ADD Mersin Şubesi 1 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramı’nın 96. yıldönümünde Kabotaj Kanunu’nun önemine dikkat çekti. Kabotaj Kanunu ile ülkenin siyasi ve ticari anlamda tam bağımsızlığı ele geçirdiğini söyleyen ADD Mersi Şube Başkanı Serdar Erkan, Mersin Limanının özelleştirilmesine tepki gösterdi. Erkan, “Mersin Limanı sahası, yapılan sözleşme ve sağlanan kolaylıkla çok uluslu şirketler tarafından ticari faaliyetler serbestçe, yapılabilmektedir. Mersin limanının sözleşmesi ve statüsü yeniden gözden geçirilmelidir” dedi.

“Limanın özelleştirilmesi hataydı”

 

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Mersin Şubesi yönetimi, Kabotaj ve Denizcilik Bayramının yıldönümünde dernek binasında basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını okuyan ADD Mersin Şube Başkanı Serdar Erkan, Mersin Limanının özelleştirilmesini eleştirirken, Yeni Ana Konteyner Limanının Mersin’e yapılması gerektiğini söyledi.

 

 “BALTA LİMANI ANLAŞMASIYLA KAYBEDİLDİ LOZAN’LA KAZANILDI”

 

Osmanlı’nın 8 Ekim 1838 de imzaladığı Balta Limanı Anlaşmasıyla, imparatorluğun ‘kıyılarında ve limanlarında’ Osmanlı tüccarları vergi verdiğini ama yabancı tüccarların vergisiz ticaret yaptığını belirten Erkan, “Bu durum Osmanlı İmparatorluğunun önce mali sonra, siyasi çöküşünü hızlandırdı.  Kurtuluş Savaşı sonrasında 1922 yılı sonlarında başlayan Lozan Barış görüşmelerinde II. Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü başkanlığındaki delegasyonumuz tarafından masada verilen büyük diplomatik mücadele sonucunda Batılılara denizde ve karada verilen tüm imtiyaz ve kapitülasyonlar, 24 Temmuz 1923 de imzalanan Lozan Anlaşmasıyla sonlandırılmıştır. Ülkemizin gelişmişlik seviyesine gelinmesinde 1 Temmuz 1926 da çıkarılan kabotaj yasasının önemi ve etkisi çok önemlidir” dedi.

 

MERSİN LİMANI’NIN ÖZELLEŞTİRİLMESİNİ ELEŞTİRDİ

 

Konuşmasının devamında Mersin Limanının özelleştirilmesini eleştiren Erkan, Ana Konteyner Limanı’nın Mersin’e yapılmasını şu sözlerle ifade etti, “Devletlerarası çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarıyla “Çok uluslu şirketler karlarını vergisiz olarak yurt dışına transfer edebilmektedirler. Mersin Limanı sahası, yapılan sözleşme ve sağlanan kolaylıkla ticari, faaliyetler serbestçe yapılabilmektedir. Mersin Büyükşehir Belediyesinin Liman Sahası içindeki faaliyetler üzerinde hemen hemen hiç bir denetim yetkisi ve geliri olmadığı yetkililer tarafından basında ifade edilmektedir ADD Mersin şubesi olarak Kabotaj yasasının 96. yıldönümünde Lozan Anlaşmasıyla kazandığımız haklarımız çerçevesinde Mersin limanının sözleşmesi ve statüsü yeniden gözden geçirilmesi, varsa devletimizin ve Mersinlilerin çıkarlarına aykırı sözleşme maddeleri değiştirilmelidir. Öte yandan 10. Stratejik Planda  ve 1/100.000 ölçekli planda yer alan  daha büyük kapasiteli ana konteyner limanı yatırımına derhal başlanmalıdır.”