“Barınak alternatif değil” | Güney Gazetesi Mersin

“Barınak alternatif değil”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Endonezya’daki G20 Zirvesi sonrası yaptığı konuşmada, sahipsiz hayvanların yerinin sokaklar değil, barınaklar olduğunu ve bunun için gerekli talimatları verdiğini söylemesi üzerine yazılı açıklama yapan Mersin Barosu Hayvan Hakları Komisyonu, “Gerek Anayasa, gerekse normlar hiyerarşisince Belediyeler için bağlayıcı olan herhangi bir talimat değil, 5199 Sayılı Kanunun emredici hükümleridir” dedi.

“Barınak alternatif değil”


Mersin Barosu Hayvan Hakları Komisyonu açıklamasında, “Bugün şehirlerimizin sokaklarında dolaşan hayvanlar, vaktiyle insanoğlunun evcilleştirip daha sonra sokağa bıraktığı atalarının soyundan gelmekte, esasen ekolojik sistemde bir yer teşkil etmemektedir” denildi.

Sahipsiz hayvanların, hayvansever insanlarca sahiplenilene kadar şehirlerin sokaklarında bakılmasının, beslenmesinin ve barındırılmasının mecburiyet olduğunun vurgulandığı açıklamada “Ancak bu mecburiyetin alternatifi kesinlikle beton duvarların, tel kafeslerin ardındaki barınaklar değildir. İnsanlık tarihinde “sıcak ve güvenli” bir toplama kampı bu zamana kadar vaki değildir. Hangi şartlarda olursa olsun, barınakların ise toplama kampından farkı yoktur. Hemen hemen her ilde belediyelere ait barınakları bağımsız olarak denetleyen STK’ların raporlarında, barınaklarla ilgili pek çok sıkıntıya rastlanılmaktadır. Üstelik ülkemizin belediyelerinin yalnızca dörtte birinde barınak bulunmaktadır” ifadelerine yer verildi.

 

BAZI YEREL YÖNETİMLERİN CADI AVI BAŞLATTIKLARI GÖRÜLMÜŞTÜR”

 

Komisyon açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Cumhurbaşkanının açıklamasından sonra dahi gerek Anayasa gerekse normlar hiyerarşisince Belediyeler için bağlayıcı olan herhangi bir “talimat” değil, 5199. Sayılı Kanun’un emredici hükümleridir. Daha önceki açıklamalardan sonra da bir takım yerel yönetimlerin, halk tabiri ile bir cadı avı başlattıkları, sokaklardan sahipsiz dostlarımızı topladıkları, toplama işlemini yapan çalışanların çoğunlukla zorbalık derecesinde hayvanlara karşı zor kullandıkları, hatta bazı belediyelerin tamamen kanunsuz olarak bu işi yaptırmak üzere hizmet alım ihaleleri açtıkları görülmüştür. Görüntü ve haberlere konu yerel yönetimlerin bazılarının bir barınağının dahi olmadığı tarafımızca tespit edilmiştir. Muhtemeldir ki, benzeri olaylar bu açıklamadan sonra daha şiddetli bir şekilde yaşanacaktır. Tüm bu vaziyet kaygı ve üzüntü vericidir.  Mersin Barosu ve Hayvan Hakları Komisyonu olarak, tüm yerel yönetimlere, sahipsiz dostlarımızla ilgili olarak görev, yetki ve sorumluluklarının yasayla bağlı ve sınırlı olduğunu,  yasa dışında yahut yasaya aykırı hiçbir emir, talimat yahut tavsiyenin de normlar hiyerarşisi bağlamında bir bağlayıcılığının olmadığını önemle hatırlatırız.” (Haber Merkezi)