Kuraklık için kırmızı alarm | Güney Gazetesi Mersin

Kuraklık için kırmızı alarm

Türkiye’de yağışlar son 40 yılın en düşük seviyesine indi. Ülke genelinde devam eden kuraklık, tarım alanındaki uzmanları ve çiftçileri endişelendiriyor. Mersin Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Necmi Birim, önümüzdeki günlerde kuraklık devam ederse su rezervlerin azalma olacağını belirterek, “Bölgemizde sulu tarım ağırlıklı faaliyet yapıldığından sebze ve meyve üreticilerimiz zor durumda kalabilirler” dedi.

Kuraklık için kırmızı alarm


MAYSA DERYAYEVA


Ocak ayının bitmesine sayılı günler hala Akdeniz Bölgesi başta olmak üzere pek çok bölgede hava sıcaklığı mevsim değerlerinin oldukça üstünde ve kurak devam ediyor.

Mersin Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Necmi Birim, içine bulduğumuz süreçte kuraklığın üreticinin, ihracatçının, tüketicinin en önemli gündem maddesi haline geleceğini ifade etti.

 

“TARIMSAL KURAKLIK YAŞAMAKTAYIZ”

 

Küresel ısınmayla birlikte su rezervlerinin azalmasının, kuraklığının devam etmesinin tarım sektörünü olumsuz yönde etkilediğini vurgulayan Birim, “ Akdeniz bölgemizde  içinde bulunduğumuz aylarda meteorolojik kuraklığı geçmiş,  şu an  tarımsal kuraklığı yaşamaktayız, eğer ilkbaharda yeterince yağış olmaz baraj ve göletlerimiz dolmazsa hidrolojik kuraklıkla karşı karşıya kalınabilir, su kaynaklarımızda rezerv azalabilir, bölgemizde sulu tarım ağırlıklı faaliyet yapıldığından sebze ve meyve üreticilerimiz zor durumda kalabilirler. Bu şartlarda verim düşüklüğü rekolte düşüşünü beraberinde getirir, bu da gıda arzı eksikliği sonucunda hem üreticilerimizin hem de tüketicilerimizin aleyhine bir tablo ile karşılaşırız” diye konuştu.

 

 

 

 

“ÇİFTÇİLER OLUMSUZ ETKİLENECEK”

 

Şubat-Mart-Nisan aylarında yağışların yeterli olması durumunda tarımda risklerin biraz azalacağını belirten Birim, “Tarımsal kuraklıkta toprağın derinlikleri doymuş halde olsa bile üst katman kuru olduğu için ürün verimlerini ciddi oranda düşürebilir.  Geçen yıl aynı dönem ortalamalarına göre yüzde 50 azalan yağış ve yüzde 90 artan sıcaklık bölgemizde kış sebzeciliğini, meyveciliği ve tahıl tarımını olumsuz etkileyebilir.  Şubat-Mart-Nisan yağışlarının yeterli olması durumunda bu risk azalacak, fakat bazı ürünler belli fenolojik dönemlerde yeterince nem bulamadıkları için beklenen verimi veremeyebilirler” ifadelerini kullandı.

 

“TARIMDA KURAKLIKLA İLGİLİ MÜCADELEDE SOMUT ÖNLEMLER ALINMALI”

 

Tarımda kuraklığa karşı çiftçilerin alması gereken önlemlerden bahsede Birim, Tarım Bakanlığının DSİ’yi personel açısından desteklemesi gerektiğini söyledi.

Tarımsal kuraklıkla mücadele eylem planının acilen somut önlemlerle uygulanması gerektiğini belirten Birim, “Su tasarrufu sağlayan basınçlı, kontrollü sulama yöntemleri yaygınlaştırılmalı, suyun kıtlığında kısıtlı sulama yapılmalı ve su ölçülü olarak üreticilere verilmeli, su iletim ve dağıtım sistemlerinde su kayıplarını en aza indiren önlemler ivedilikle uygulanmalıdır. Üniversite, kamu ve özel sektör iş birliği ile kuraklığa dayanıklı bitki tür ve çeşitlerinin geliştirilmesi, ekim teknikleri ve toprak kullanım yönetimine yönelik araştırma çalışmalarına daha fazla kaynak ayırarak devam edilmeli. Toprağın su tutma kapasitesini yükseltmek için çeşitli yollarla toprakta organik madde birikimini artırmak, toprak yüzeyini kapatarak rutubeti toprakta daha uzun süre tutan yayvan bitkileri olabildiğince tercih etmek gerekir. Yağmur sularının depolanarak sulama dahil farklı kullanımlara sunulması, farklı yöntemlerle yapılabilen su hasadının yaygınlaştırılması gerekmektedir. Tarsim Sigorta Havuz kapsamının genişletilmesi, kuraklık dahil tüm afetlerde ÇKS kaydı olsun olmasın tüm üreticileri kapsaması gerekmektedir. Üreticilerimizin sulama periyodu aralığını açmamaları, ürünlerini kısa aralıklarla sık sık damla sulama sistemi ile sulamaları ve kök bölgesini nemli tutmalarında fayda var” dedi.