Kadınlardan ayrımcılık ve gericilik uyarısı | Güney Gazetesi Mersin

Kadınlardan ayrımcılık ve gericilik uyarısı

Yeşiller ve Sol Parti Kadın Meclisi, CHP tarafından gündeme getirilen “başörtüsüne kanuni güvence” kanun teklifinin AKP tarafından “başörtüsüne anayasal güvence” adı altında anayasa değişikliği teklifi olarak meclise sunulmasını değerlendirdi.

Kadınlardan ayrımcılık ve gericilik uyarısı


 

ABİDİN YAĞMUR


Parti binasında bir açıklama yapan Yeşiller ve Sol Parti Kadın Meclisi Zeliha Burcu Açar, “Kadın bedeni, giyimi kuşamı kadınların taleplerinden bağımsız olarak seçim sürecinin malzemesi haline getirilerek manipüle edilmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

 

“BAŞÖRTÜSÜ TEMEL İNSAN HAKKDIR”

 

Başörtüsü hakkını temel bir insan hakkı olarak gördüklerini ve herhangi bir anayasal güvenceye ihtiyaç duyulmaksızın korunmasının zorunlu olduğunu düşündüklerini ifade eden Açar, “Ana muhalefet partisi başkanının bu hakkın anayasal güvence altına alınması amacıyla meclise kanun teklifi verecekleri açıklamasını insan hakları açısından sorunlu görüyoruz.  Bununla beraber partili cumhurbaşkanının “kanun yetmez, anayasal güvence” diyerek tartışmalara dâhil olması, durumun siyasi malzeme olarak kullanılacağının en açık göstergesi olmuştur” dedi.

 

“SON DERECE AYRIMCI BİR TEKLİF”

 

AKP’nin, anayasanın din ve vicdan hürriyeti başlıklı 24. maddesi ile ailenin korunması ve çocuk hakları başlıklı 41. maddesinde değişiklik öneren anayasa teklifini meclise sunduğunu kaydeden Açar, “Anayasa’nın bizzat iktidar bloğu eliyle fiilen askıya alındığı, ülkenin anayasasızlık cenderesine sıkıştırıldığı, iktidar-hukuk ikilisinin birbirine entegre haline geldiği bir dönemde, meclise sunulan anayasa değişikliğinin çok ciddi tehlikeler barındırdığını farkındayız.   İktidar bloğunun Anayasa’nın 24 ve 41. maddelerinde değişiklik öneren, anayasa teklifi hem Anayasa’ya hem de Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere de aykırıdır. Anayasa’nın 24. maddesinde yapılması önerilen değişiklik teklifi, kadınları anayasal zeminde başörtülü ve başörtüsüz olmak üzere ayrıştırmasının yanı sıra dinsel ve mezhepsel bir kıyafet koduna vurgu yapması nedeniyle de son derece ayrımcı bir tekliftir. Bu değişiklik önerisi kadınların kılık kıyafet özgürlüğünün genişletilmesini hedeflememektedir. Aksine tek bir din ve mezhebin giyinme kodları dışında kalan tüm kadınların özgürlüğünü daraltabilecek bir içeriğe sahiptir. Dolayısıyla bu teklif Anayasa’nın 10. maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesine ve savunduğumuz özgürlükçü laiklik ilkesine de açıkça aykırıdır ve kabul edilemezdir” ifadelerini kullandı. 

Açar, anayasanın 41. maddesinde yapılmak istenen değişiklik teklifinin ise AKP'nin, kadını yalnızca aile içinde ve erkeğin tahakkümü altında var eden, yaşamın bütün alanlarından kadını yok etmeyi hedefleyen, farklı cinsel yönelimleri yok sayarak, hedef haline getiren ideolojik yaklaşımının açık ifadesi olduğunu savundu.

 

“AKP’NİN KADINA BAKIŞINI ORTAYA KOYUYOR”

 

Açar, “Bu değişiklik teklifiyle de aile tanımı yalnızca evlilik birliğine indirgenmekte, tek ebeveynli aile başta olmak üzere pek çok farklı aile biçimine dönük ayrımcılık yapılmaktadır. Değişiklik teklifinin gerekçesinde ifade edilen "sapkın akım", "kutsallık", "güçlü aile", "insan tabiatına uygun birliktelik” gibi kavramlar evrensel insan haklarıyla açıkça çelişmesinin yanı sıra iktidarın kadınlara, LGBTİ+'lara ve toplumsal cinsiyet eşitliğine bakış açısını da bir kez daha ortaya koymaktadır. Kadın ve LGBTİ+ örgütleri bu anayasa değişiklik teklifinin müzakere edilmeksizin reddedilmesini talep etmektedirler. Yeşil Sol Parti Kadın Meclisi olarak kadın ve LGBTİ+ örgütleriyle omuz omuza yürüyerek, toplumun her kesiminin sürece dâhil olmasını sağlayacak, mecliste, sokakta ve yaşamın tüm alanlarında sesimizi, sözümü yükselterek anayasaya teklifinin geri çekilmesini sağlayacak ve tek adam rejimine son vereceğiz” ifadelerini kullandı.