“Tarımı ciddiye almak zorundayız”

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, tarım ve buna bağlı tarım-gıda sektörlerinin nüfusu 100 milyona yaklaşan Türkiye’nin güçlü olmak zorunda olduğu stratejik sektörlerden olduğunu vurguladı.

“Tarımı ciddiye almak zorundayız”

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, tarım ve buna bağlı tarım-gıda sektörlerinin nüfusu 100 milyona yaklaşan Türkiye’nin güçlü olmak zorunda olduğu stratejik sektörlerden olduğunu vurguladı. Tarım sektörünün ulusal güvenlik konusu olabilecek çapta önemli bir konu olduğunun altını çizen Kızıltan, şunları söyledi: “Her ne kadar son 30-40 yılda sanayi ürünleri ihracatımız yüzde 90’ları bulduysa da bu tarım sektörünün öneminin azaldığı anlamına gelmez. Bazı kentlerimiz büyük oranda hala tarım üretim ve ihracatına dayanan ekonomilere sahip. Sanayi tercihi tarımı bu kadar ihmal etmenin bir sebebi olmamalıydı. Elbette yeni dünyada sanayi ve teknolojiye bağlı bir üretim yükselişte olsa da sanayiye önem veren gelişmiş devletler tarımı ihmal etmediler. Aksine tarımı da teknolojiye entegre ederek verimliliği sağladılar. Artık bizim de yapmamız gereken bu olmalıdır.”

 

Kızıltan, girdi maliyetlerinin artması, tarımsal ürünlerin ithalatının plansızlığı, azalan tarım alanları ve tarım üretiminden çıkan insanlarla birlikte azalan tarım üretimi, kalan üreticilerin ise para kazanamaz hale gelmesi Türk tarımının en başat sorunları haline geldiğini belirterek, “Türkiye’nin tarımda bir devrime ihtiyacı var” dedi. Türk tarımının önündeki sorunları durdurmak için ciddi ve uzun soluklu politikalar gerektiğine işaret eden Kızıltan, “Bugün Türkiye tarımının önünde yeni bir proje var. Kamu tarafından KİT mantığı ile kurulan bir SERA A.Ş. ile aracıyı ortadan kaldıran, tarım firmalarına üretim yaptıran, yerli tohumu ve tarımsal ilacı veren ve bu ürünü satın alarak piyasaya sunacak olan bir sistem. Genel anlamda bakıldığında birçok sorunu ortadan kaldıracak gibi görünen bir model. Küçük ve orta ölçekli üreticiler bu modelin daha etkin parçası ve ortağı olmak zorundadır. Aksi halde sayıları çok daha büyük olan küçük ve orta ölçekli tarım firmaları yaşayamaz.” diye konuştu.

Küçük ve orta ölçekli üreticinin daha merkezde olduğu bir modelin daha etkili olacağına inandıklarını dile getiren Kızıltan, “Modern anlamda güçlü kooperatif modellerinin yaygınlaşmasına ve ilçe bazlı kooperatiflerin kurulmasının etkili olacağına inanıyoruz. Özellikle artık yerel yönetimlerin bu işin temel parçası ve payandası olması gerektiğini düşünüyoruz. Tarım Türkiye’nin en önemli geçim, istihdam ve gelir kaynağıdır. Tarımsal işlerle uğraşan insanların bu sektörde kalmasını sağlamak hayati bir konudur. Kurulacak her sistem bunu sağlamaya yönelik olmalıdır.” dedi. (Haber Merkezi)