Mersin, vergi tahsilatında üçüncü, vergi gelirinde altıncı sırada | Güney Gazetesi Mersin

Mersin, vergi tahsilatında üçüncü, vergi gelirinde altıncı sırada

Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, Mersin’in, yüzde 87.5’lik tahsilat oranı ile vergi tahsilatında üçüncü, 18.6 milyarlık tahakkuk ile de vergi gelirinde 6. sırada yer aldığını söyledi.

Mersin, vergi tahsilatında üçüncü, vergi gelirinde altıncı sırada


Özdemir, kentin sahip olduğu bu gelir seviyesi ile Antalya, Hatay, Adana, Konya, Gaziantep ve Kayseri gibi komşu ve yakın illerden daha yukarıda bulunduğunu söyledi.

Özdemir, geride kalan Vergi Haftası dolayısıyla açıklama yaptı. Mersin'deki gelir vergisinin genel bütçeye yansımasını değerlendiren Özdemir, "2019 yılında Mersin'de tahakkuk eden verginin 18.6 milyar TL olduğu görülmektedir. Tahsil edilen vergi ise 16.3 milyar TL düzeyindedir. Başka bir ifade ile kentimizin tahsilat oranı yüzde 87.5’dir. Bu oran, yüzde 80.9 olan Türkiye ortalamasının 6.6 puan daha üzerindedir. Üstelik Mersin bu oran ile ülke genelinde üçüncü sırada yer almaktadır. Diğer yandan, 16.3 milyar TL brüt tahsil edilen vergi geliri ile Mersin, Türkiye genelinde altıncı sırada bulunmaktadır. Kentimiz sahip olduğu bu gelir seviyesi ile Antalya, Hatay, Adana, Konya, Gaziantep ve Kayseri gibi komşu ve yakın illerden daha yukarıda bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

"GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ÖNEMLİ ÇALIŞMALARA İMZA ATIYOR"

Kayıt dışı ekonominin varlığının herkesçe kabul edildiğini, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın bu yönde önemli çalışmalar yürüttüğünü vurgulayan Özdemir, "Bu kapsamda ülkemizin değişik illerinde farklı sektörler için çeşitli çalıştaylar düzenlenmiştir. Kayıt dışı faaliyetlerdeki 5-6 puanlık azalma bile şu an ülkemizin en önemli sorunlarından olan 124 milyar TL düzeyindeki bütçe açığı sorununu bitirebilecektir. Gelir İdaresi Başkanlığımız vergi uygulamalarında da dijital dönüşüm açısından özellikle son iki yılda çok önemli mesafe kat etmiştir. Paneller, eğitimler ve seminerler gibi çok çeşitli bilgilendirme faaliyetleri ile bu süreç hakkında mükelleflere bilgilendirme yapılmaktadır. Bu tür uygulamalar mükelleflerin vergi dairelerine gitmeden tüm işlemlerini elektronik ortamda yapmaları açısından önemli bir fırsat oluşturmaktadır. Böylece önemli bir zaman ve maliyet avantajı oluşmaktadır" diye konuştu.

"VERGİ BİLİNCİNİN ARTARAK DEVAM ETMESİNİ UMUYORUM"

Vergisel yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirerek ülkenin gelişmesine katkı sağlamanın, vergi mükelleflerinin en asli sorumluluklarından biri olduğuna değinen Özdemir, "Böylece 1 trilyon 12 milyar TL düzeyindeki tahakkuk tutarı ile 820 milyar TL'lik tahsilat tutarı arasındaki makasın kapanacağı ve kayıt dışı ekonomi değerlerinde önemli gelişmeler kaydederek bütçe açığı gibi çeşitli sorunlarımızı aşabileceğimiz kanısındayım. Bu bilincin önümüzdeki dönemde çok daha artarak devam etmesini umuyorum" dedi. (Haber Merkezi)