"Göçmen kaçakçılığı ’soyut tehlike’ suçudur" | Güney Gazetesi Mersin

"Göçmen kaçakçılığı ’soyut tehlike’ suçudur"

Mersin Barosu avukatlarından Hibe Gökalp, göçmen kaçakçılığı suçunun ’soyut tehlike suçu’ olduğuna dikkat çekerek, "Bu nedenle yasadışı yollarla bir yabancının ülkeye sokulması veya ülkede kalmasına imkan sağlanması ya da bir Türk vatandaşının veya yabancının yurt dışına çıkmasına olanak sağlanması suçun oluşması için yeterlidir" dedi.
Gökalp, göçmen kaçakçılığı suçu ve cezasıyla ilgili bilgiler verdi. Göçmenlerin, suçun hem mağduru hem de konusunu teşkil ettiklerinden, bu suçtan dolayı cezalandırılmalarının mümkün olmayacağına dikkat çeken Gökalp, "5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 79. maddesinde göçmen kaçakçılığı suçuna yer verilmiştir. Göçmen kaçakçılığı suçunda korunan hukuksal değer, ekonomik faaliyette bulunma hakkı ve göçmenlerin vücut bütünlükleri, onuru ve malvarlığıdır. Göçmenler suçun hem mağdurunu hem de konusunu teşkil ettiklerinden, bu suçtan dolayı cezalandırılmaları mümkün değildir. Suç, yasal olmayan yollardan bir yabancının ülkeye sokulması veya ülkede kalmasına imkan sağlanması veya bir Türk vatandaşının veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlanması hareketlerinden birinin işlenmesiyle oluşur" diye konuştu.

Göçmen kaçakçılığı suçunun 'soyut tehlike suçu' olduğuna dikkat çeken Gökalp, "TCK madde 79’da düzenlenen göçmen kaçakçılığı suçu bir zarar suçu değil, soyut tehlike suçudur. TCK madde 79’da belirtilen hareketlerden birinin yapılması halinde bir zararın veya somut tehlikenin doğmuş olması, suçun oluşması bakımından aranmamıştır. Bu nedenle yasadışı yollarla bir yabancının ülkeye sokulması veya ülkede kalmasına imkan sağlanması ya da bir Türk vatandaşının veya yabancının yurt dışına çıkmasına olanak sağlanması suçun oluşması için yeterlidir" ifadelerini kullandı.

 

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇUNUN CEZASI

Göçmen kaçakçılığı suçunun cezası konusunda da bilgiler veren Gökalp, "Suçun temel hali olan niteliksiz şeklinin yaptırımı 3 yıldan 8 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasıdır. Hangi yaptırımın uygulanacağı noktasında hakime takdir yetkisi tanınmamıştır. Hapis cezasının yanında para cezası öngörülmüştür. Ancak miktarın belirlenmesi hakimin takdir yetkisindedir. Suçun örgütlü olarak işlenmesi halinde ise verilecek ceza yarı oranında arttırılır. Örgüt faaliyetinde suç işlenmesi halinde ayrıca TCK 220 kapsamında ceza verileceği de unutulmamalıdır. Göçmen kaçakçılığı suçunun mağdurların hayatı bakımından tehlike oluşturması veya onur kırıcı muameleye maruz bırakılarak işlenmesi halinde ise ceza yarısından, üçte ikisine kadar arttırılır" şeklinde konuştu. (İHA)