Ali Adalıoğlu | Çocuk hakları ve Atatürk | Güney Gazetesi Mersin
Ali Adalıoğlu

Çocuk hakları ve Atatürk


Dün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’ydü!

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü tüm dünyada ve Türkiye'de kanuni hakları çiğnenen çocukları anımsamamızı sağlaması yönünden önemli.

Çocuk hakları, bir insan hakları meselesidir!

Bizi insan yapan değerlerimizdir.

Ama, halen çocuk hakları adeta gasp edilmektedir.

Bunu önlemek boynumuzun borcu.

Bu nedenle Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni bilmekte yarar var.

Çocuk Hakları Sözleşmesi:

Her birey on sekiz yaşına kadar çocuk olarak kabul edilir. Her çocuk vazgeçilmez haklara sahiptir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin de altına imza attığı Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre her birey 18 yaşına kadar çocuktur.

Bunun çiğnenmesini mazur gösterecek herhangi bir açıklamanın geçerliliği de yoktur!…

Bu sözleşmede yer alan vazgeçilmez hakları şu temel başlıklarda sıralanıyor:

Yaşama ve gelişme hakkı;

Bir isme ve vatandaşlığa sahip olma ve bunu koruma hakkı;

Sağlık hizmetlerine erişim hakkı;

Eğitime erişim hakkı;

İnsana yakışır bir yaşam standardına erişim hakkı;

İstismar ve ihmalden korunma hakkı;

Ekonomik sömürüden korunma hakkı;

Uyuşturucu bağımlılığından korunma hakkı;

Eğlence, dinlenme ve kültürel etkinlikler için zamana sahip olma hakkı;

Düşünce özgürlüğü hakkı;

İfade özgürlüğü hakkı;

Çocukların kendileriyle ilgili konularda görüşlerini dile getirme hakkı;

Dernek kurma özgürlükleri hakkı;

Özel gereksinimleri olan çocukların hakları;

Engelli çocukların hakları.

Bugün Türkiye’de 0-18 yaş arası yaklaşık 23 milyon çocuk var.

Ne yazık ki bu çocukların yaklaşık 1 milyonu sokaklarda.

Çalışıyor!

Ve de yaklaşık yüzde 10’u da ilköğretim’ den uzak.

Ki, Türkiye çocuk haklarını korumada iddialı olmasına karşın.

Kısacası çocukların yaşamaya, eğitime, sağlıklı olmaya, seslerinin duyulmasına, kendilerine adilce davranılmasına hakları var!

Her şeyden öte çocukların çocuk olmaya hakkı var!

 

ATATÜRK diyor ki;

 

Bir milletin ilerlemesindeki temel taş çocuklardır! Çocuklara gereken değeri verirseniz, ilgiyi, şefkati gösterirseniz, onlar da bir gökkuşağı edasıyla geleceği renklendireceklerdir.

Burada Mustafa Kemal Atatürk’ün vizyonunu bir kez daha görüyoruz…

23 Nisan'ı çocuklara bayram olarak armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk' ün; Çocuk sevgisi ve çocuğa verdiği değeri yansıtan sözlerden bir kaçını anımsatmakta yarar görüyordum.

"Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir."

“Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz."

"Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı, Onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır."

"Çocuk sevgisi insan sevgisi için bir ihtiyaçtır."

"Gelecek için hazırlanan vatan evlatlarına, hiçbir güçlük karşısında yılmayarak tam bir sabır ve metanetle çalışmalarını ve öğrenim gören çocuklarımızın ana ve babalarına da yavrularının öğreniminin tamamlanması için hiçbir fedakarlıktan çekinmemelerini tavsiye ederim."

"Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize tahilin hududu ne olursa olsun, en evvel, her şeyden evvel Türkiye'nin istiklaline, temeli benliğine, milli geleneklerine düşman olan unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir."

"Büyük başarılar, değerli anaların yetiştirdikleri seçkin çocukların yardımıyla meydana gelir."

"Milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri (Türkiye Cumhuriyeti Devleti) ona bırakacağım ve gözüm arkamda olmayacak."

"Çocuklarımızı artık düşüncelerini hiç çekinmeden açıkça ifade etmeye, içten inandıklarını savunmaya, buna karşılık da başkalarının samimi düşüncelerine saygı beslemeye alıştırmalıyız. Aynı zamanda onların temiz yüreklerinde; yurt, ulus, aile ve yurttaş sevgisiyle beraber doğruya, iyiye ve güzel şeylere karşı sevgi ve ilgi uyandırmaya çalışılmalıdır."

"Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk’ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir üstünlük gösteriyorsa, ey Türk Çocuğu, o kabahat da senin değil, senden öncekilerin affedilmez ihmalinin bir sonucudur. Şunu da söyleyeyim ki, çok zekisin!.. Bu belli. Fakat zekanı unut!.. Daima çalışkan ol!”

“Biz her şeyi gençliğe bırakacağız... Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir.”

“Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz.”

 

Sözün ÖZÜ;

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk bu sözleri yaklaşık 90-100 yıl önce söylerken, bugün halen çocuk ve gençleri yok sayan liderler var!

Bunun içindir ki ATATÜRK tektir!

Bir ATATÜRK daha gelmez ve olmaz!

İşte çocuklarımız ATATÜRK’ü çok seviyor diye kimse kıskanmasın?ARŞİV YAZILAR