Prof. Dr. Esat YILGÖR

Görmek, Algılamak, Sorgulamak


   Birkaç istisna dışında dünyamızdaki tüm canlıların görme yeteneği vardır ve yaşamın devamı için çok önemlidir. Fakat düşünen varlık olarak insanın görmesi diğer canlılar ile aynı anlamda olmamalıdır. İnsanca görmek sadece evreni izleyerek yaşamda yararlı olacak şeyleri görmek için değil, tüm yaşamı görmeye çalışmak için olmalıdır. Yaşamı görmeye çalışmak, yani algılamak bir fantezi değildir. Bir merakın veya lüks ihtiyacının da tatmini değildir. Ciddi bir gerekliliktir.

   Gördüğümüzü algılayamaz isek, daha fazla gelişemeyiz ve diğer canlılar ile aynı düzeye düşüp, doğanın kuralları içinde yok oluruz. Sonuç: Diğer canlılar gibi sadece doğup, yaşayıp, üreyip, ölmek.

   Görme, algılama ve anlama arasında ilişki kurmak ve bir değerlendirme yapabilmek ise sorgulama ile olabilir. Sorgulama, geniş anlamıyla “kişiler, varlıklar, kurumlar, olay ve olgular ile fikirler, inançlar ve ideolojiler hakkında sorular sormak, düşünmek, araştırma ve incelemeler yapmak, o konuyla ilgili doğru ve yanlış yönleri ortaya koymak demektir." Sorgulama ise insana özgü bir yetenek olan akıl ile mümkündür.

Akıl, insanın elinde bulundurduğu tüm yetenekleri gerekli olduğu noktalarda seferber ederek insan ve evren hakkında, ihtiyacı olan bütüncül kavrayış olanağını ona bahşetmektedir. Bu noktada optik yetenek yani görmek, insan için günlük yaşamın gereklerini sağlamanın ötesinde, giderek önemini yitirmekte yerini düşünceye bırakmaktadır. Düşünmek için de bilgi gerekir. Bilgi, tıpkı kültür ve uygarlık gibi tüm insanlığın ortak malıdır. İnsanlar temelde bilebildikleri kadar düşünür. Bilemediği şeyleri ancak hayal eder, ya da mantığının olasılıkları içinde yorumlar. Yaşamda düşünce, her zaman eylemden önce gelir. Yani kişinin bir eylem yapabilmesi için, önce o eylemi yaptıran düşüncenin olgunluğuna erişmesi gerekir.

  Bilgilerimizi arttırarak bilinçlenmenin amacı aklımızı kullanarak yapacağımız eylemlerimizi, toplumun ve insanlığın gelişmesine yönlendirebilmektir. Mersin’imizin hızla ve doğru yönde gelişip büyüyememesinin altında yatan sorunun sadece görmek ve bununla yetinmek olduğunu düşünüyorum. İyi ya da kötü gördüklerimizi sorgulayıp, nedenleri ortaya çıkarmaz isek sorunlarımızı çözemeyiz. O halde hep birlikte el ele çalışmalıyız.

Saygılarımla

Prof. Dr. Esat YılgörARŞİV YAZILAR