Kpt. Halil Delibaş

PANDEMİ DÖNEMİNİN GETİRDİĞİ BİR YENİLİK


İşçi isterse uzaktan çalışma talebi yapabilecek.

Çin'in Wuhan kentinde 2019 yılı sonlarında ortaya çıkarak büyük bir salgın olarak can kayıplarına ve büyük sıkıntılara, kısıtlamalara sebep olan, dünya ticaretini ve ekonomiyi küresel boyutta olumsuz etkileyen COVID-19 salgınının ülkemizde görülmesi ve ilk can kaybının yaşandığı tarihin üzerinden bir yıl geçti. Salgından korunmak için evlerimizde kalmamız, maskeli yaşam ve hijyen öne çıktı. Evlerimizde kalmamız nedeniyle de çoğu özel ya da kamu sektörü faaliyetleri kısıtlandı ve çalışanların işlerine uzaktan, evlerinden yapmalarını sağlayan teknik düzenlemeler, yazılımlarla süreç yürütülmeye çalışıldı ve hepimizce zoom vb. ortak toplantı programları yoğun olarak kullanılmaya başlandı.

Salgında yaklaşık bir yıl geride kaldı, aşılama çalışmaları başladı ancak hastalığın etkileri halen tüm dünyada etkilerini devam ettiriyor.

UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

Bu kapsamda "Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca" 10 Mart 2021 tarihinde "UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ" yayımlandı. Yönetmelik 25.02.2003 tarihli 4758 tarihli "İş Kanunu'nun 14. maddesine göre uzaktan çalışanları ve bunların işverenleri ile olan ilişkileri düzenlemektedir. Yönetmelik  madde 14 gereğince de;

Taraflar anlaşabilirlerse İş ilişkisi doğrudan uzaktan çalışma sözleşmesi ile kurulabilir veya hâlihazırda işyerinde çalışan işçinin iş sözleşmesi, işçinin ve işverenin anlaşması halinde, uzaktan çalışma sözleşmesine dönüştürülebilir.

İşçinin, uzaktan çalışma yapma talebini yazılı olarak işverene iletmesi gerekir,

Talep işyerinde belirlenen usul doğrultusunda işverence değerlendirilir,

Talep değerlendirilirken, işin ve işçinin niteliği gereği uzaktan çalışmaya uygunluğu ile işverence belirlenecek diğer kıstaslar kullanılır.

Talebe ilişkin değerlendirme sonucunun otuz gün içinde işçiye talebin yapıldığı usulle (yazılı) bildirilmesi esastır. Talebin kabul edilmesi halinde Yönetmelikte belirtilen hususlara uygun şekilde sözleşme yapılır. Uzaktan çalışmaya geçen işçi, yazılı talep yaparak tekrar işyerinde normal çalışma talebinde bulunabilir. İşveren, söz konusu talebi öncelikli olarak değerlendirir.  Uzaktan çalışmanın mevzuatta belirtilen zorlayıcı nedenlerle işyerinin tamamında veya bir bölümünde uygulanacak olması halinde uzaktan çalışmaya geçiş için işçinin talebi veya onayı aranmaz.

Uzaktan çalışmanın gerek işverenlerimiz gerekse de işçilerimiz için istihdama olumlu katkı yapması dileğim ile.ARŞİV YAZILAR