Prof. Dr. Esat Yılgör

İNANÇ TURİZMİ


 İnanç turizmi; dini inanç ve zihinsel rahatlama etrafında şekillenen bir turizm çeşidi olup, uzun yıllardır bazı özel ülkelere büyük gelir ve ayrıcalıklar sağlarken son 30-40 yılda turizmde önemli bir sektör haline gelmiştir. Turizmde ürün bir ülke veya yörenin sahip olduğu tüm doğal, tarihi ve turistik kaynakların oluşturduğu turizm ürünüdür. İnanç turizminin, birçok dinin buluşma noktası olan Anadolu topraklarında yeterince gelişmemesi düşündürücüdür. Anadolu’da, inanç turizmi kapsamında Müslümanlık, Hıristiyanlık ve Yahudiliğe ait önemli ziyaret merkezleri bulunmaktadır.

            Dünya Turizm Örgütü’ne göre, 300 ayrı turizm çeşidi bulunmaktadır. Ancak bunların tamamının bir ülkede gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Türkiye, sahip olduğu, doğal, kültürel ve tarihi veriler ile hemen hemen birçok turizm türlerine ev sahipliği yapabilecek bir potansiyele sahiptir. Özellikle inanç turizmi yılın tümünde yapılabilirliği ve inanç turizmine katılan turistlerin harcamalarında kısıtlı davranmamaları, inanç turizminin ülkeler açısından öneminin artmasına neden olmuştur.

            İnsanları inanç turizmine yönelten nedenler; Hac ziyaretinin yerine getirilmesinin vereceği manevi rahatlık, İnsanların kendi dinlerine mensup kişilerle tanışma ve buluşma isteği, Dini vazifelerini yerine getirmek, İnsanların kendi dinlerine ait önemli merkezleri görme isteği, Günahlarından kurtulmak ve Allah’a isteklerini bildirmek isteği şeklinde sıralanabilir.

            Hac ziyaretlerinin yapıldığı ülkeye olan getirisi düşünüldüğünde, hac merkezlerine sahip olan ülkelerin önemli ekonomik getiri kaynakları elde edebilecekleri kaçınılmaz bir gerçektir. Suudi Arabistan’ın petrolden sonraki en büyük geliri kaynağı, hac vazifelerini yerine getirmek için ülkeye yönelen Müslümanlar olmaktadır. İnsanlar dini inançlarının gereklerini yerine getirmek için daha fazla harcama yapmaktadırlar. İsrail de Kudüs şehri ile inanç turizminde önde olan destinasyondur. Israil’i İtalya, İngiltere, İrlanda, Mısır ve Yunanistan takip etmektedir. İnanç turizmine katılan grupların üçte biri, grup şeklinde yolculuk yapmakta ve 8 ile 14 gün arasında konaklama yapmaktadır. Harcama oranları ise, 1,500 ve 3,000 USD arasındadır.

            İnanç Turizmi, yaklaşık 300 milyon ziyaretçiye hizmet veren ve 18 milyar dolarlık bir bütçe içeren hızla büyüyen bir turizm koludur. Amerikan Seyahat Endüstrisi Birliği’nin Raporuna göre, her 4 seyahatçiden biri dinsel ziyaretlerle ilgilenmektedir. Son 30 yıldır, inançlı insanlar harcama alışkanlıklarını değiştirterek, daha fazla ödeme yaparak birinci sınıf ürünler ve servisler satın almaktadırlar.

            Anadolu toprakları ekonomik getirileri normal turistten fazla olan bu turistlere ev sahipliği yapabilecek inanç merkezlerine ve konaklama tesislerine sahiptir. Dünya İnanç Turizmi Birliği (WRTA) ile ilişkiler geliştirlerek, iş birliği içine girilmelidir. Ayrıca Türkiye’de dini toplantılara ve dini aktivitelere ev sahipliği yapılarak, yeni turistler çekilebilir ya da turistler sürekli gelen müşteri haline dönüştürülebilir.

            SaygılarımlaARŞİV YAZILAR