Sait Dervişoğlu

Hz. Ömer’in Adaleti ve Hz. Süleyman’ın Duası


 

 

Günlerden yine cuma. Bugün size güç ve zenginlik ile sınanan peygamber Hz. Süleyman ve adalet ile sınanan İslam’ın ikinci halifesi Hz. Ömer’den bahsedeceğim.

Hz. Ömer’in Adaleti

Hz. Ömer halife iken, bir gece makamına ashaptan (Hz. Muhammed’e inanan, O’nu gören ve müslüman olarak ölen kimseler) biri gelir ve selam verip oturur.

Fakat selamı alınmaz. Hz. Ömer önündeki işle meşguldür ve konuk merak içinde bekler.

İşini bitiren Hz. Ömer, önünde yanan mumu söndürdükten sonra ikinci mumu yakar ve konuğunun gözlerinin içine bakarak “Aleyküm selam...” der.

Konuğu sorar:

- Ya Ömer, niçin hemen selamımı almadın ve bir mumu söndürüp diğer mumu yaktıktan sonra konuşmaya başladın?

Hz Ömer cevap verir;

- Evvelki mum devletin hazinesinden alınmıştı. O yanarken özel işlerimle meşgul olsaydım Allah indinde mesul olurdum. Seninle devlet işi konuşmayacağımız için, kendi cebimden almış olduğum mumu yaktım, ondan sonra seninle konuşmaya başladım.

Sahabenin gözleri yaşarır, ellerini kaldırarak şöyle dua eder;

- Ya Rabbi! Hz Ömer’i bizim başımızdan eksik etme….

Hz. Süleyman’ın Duası

Hz. Süleyman Hz.Davut'un oğludur, tıpkı babası gibi hem kral, hem peygamberdir. İslam dinine göre Süleyman bir İsrailoğulları peygamberidir. Hristiyan ve Yahudilere göre ise Süleyman bir İsrail kralıdır.

“Rabbim! Bana öyle şanlı bir mülk ver ki, ben ona kavuşup öldükten sonra «Dünyâ mülkünün vefâsı olsaydı, Süleymân’a olurdu!» denilsin de, kimsenin dünyâ saltanatına hırs ve rağbeti kalmasın!” diye dua eder Hz. Süleyman ve duası kabul olur.

Kur’an-ı Kerim’de Sâd Suresi, 36-38.nci ayetlerinde şöyle der: “Biz rüzgârı O’na boyun eğdirdik. O’nun emriyle, istediği yere tatlı tatlı akıp giderdi. Bütün binâ yapan, dalgıçlık yapan şeytanları da. Ve (kötülük yapmamaları için) zincirlerle birbirine bağlanmış diğerlerini (yâni cinleri veya isyancı kabîleleri, köle ve esirleri de O’na boyun eğdirdik!) 

Dünyanın gelmiş ve gelecek en zengin ve kuvvetli kişisidir artık Hz. Süleyman. Sayısız hazinelere ve değerli eşyaya sahiptir.

Kral peygamber Süleyman, günümüz Filistin, Ürdün ve Suriye topraklarının kralıdır. Oldukça güçlü ve kuvvetlidir. Kuş dilini bilir, hayvanlarla konuşur; cinlere, hayvanlara hatta rüzgarlara hükmeder. Tüm cinler onun emrindedir. Bugün Yahudilerin ele geçirmeye çalıştığı kutsal Kudüs tapınağını yaptırmıştır. Bu tapınak oldukça güçlü hazineler, maddi ve manevi değerler barındırır. Kudüs tapınağı gücü anlatır.

Emrinde olan cinler, Hz. Süleyman'a tapınak, yüksek binalar yapar, eşsiz havuzlar inşa eder ve hangi hazineyi isterse onu Süleyman'a getirir.

Çok güçlü bir ordusu vardır. Bu ordu insanlardan ve cinlerden oluşur. Yenilmezdir.

İbrani dilinde ismi Solomon'dur. Zenginliğinin ve hazinelerinin ünü günümüz kadar gelmiştir. İngiliz yazar Sir Henry Rider Haggard'ın 1885 yılında King Solomon's Mines (Hazreti Süleyman'ın Hazineleri) isimli romanı yazar. Bir çok kaşif ve define avcısı hala Süleyman’ın kayıp hazinelerini aramaya devam eder.

Süleyman’ın savaşı nefsine karşıdır. Kendisine Yüce Allah tarafından bahşedilen bu kadar zenginlik ve güce rağmen sarhoş olmamış, nefsine yenilmemiş, adalet yolundan sapmamıştır.

Hz. Peygamber Efendimiz, Tebük seferinden dönünce, “Hoş geldiniz! Küçük cihattan büyük cihada geldiniz.” demiştir. Bunun üzerine Sahabiler, büyük cihadın ne olduğunu sorarlar. Hz. Peygamber “Büyük cihad: nefisin heva ve hevesine karşı yapılan cihaddır.” diye cevap verir.

Sözlerime Ziya Paşa’nın ünlü şiiri ile son veriyorum, sağlıcakla kalın.

Asaf'ın mikdârını bilmez Süleyman olmayan
Bilmez insan kadrini âlemde insan olmayan

Zülfüne dil vermeyen bilmez gönül ahvâlini
Anlamaz hâl-ı perişanı perişan olmayan

Rızkına kanî olan gerdûna minnet eylemez
Alemin sultanıdır muhtac-ı sultan olmayan

 

 ARŞİV YAZILAR