Deniz Yıldız | Adalet mülkün temelidir! | Güney Gazetesi Mersin
Deniz Yıldız

Adalet mülkün temelidir!


Ülkemizde gelir adaletsizliği her geçen gün daha yakıcı bir sorun haline gelmektedir. Bugünlerde emeklinin asgari ücretlinin Ramazan Bayramı’nı buruk geçirdiğini gördük. Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması verilerini yayınlayan TÜİK'e göre gelir eşitsizliği 15 yılın en kötü seviyesinde.

 

Gelir dağılımındaki eşitsizliği ölçen gösterge Gini katsayısıdır. Bu katsayı 0 ile 1 arasında değişmekte ve tam gelir adaletinin sağlandığı durumda katsayı 0, tam adaletsizlik durumunda ise 1’dir. Yani Gini katsayısının 1’e yaklaştığı sonuçlar gelir adaletsizliğine işaret etmektedir. Türkiye'de 90’lar boyunca 0,44 olan Gini katsayısı 2005 yılında 0,38'e kadar düşmüştü. 2021’de isr 0,015 puan artış ile 0,410 olarak tahmin edildi. Yani halk yine 90’lardaki gibi enflasyonun altında ezilir hale geldi.

 

Halbuki Türkiye Cumhuriyeti anayasal olarak sosyal devlet ilkesini gözetmek zorundadır. Sosyal devlet anlayışına sahip olan ülkelerde fakir insanlar açlık mücadelesi vermezler. Zenginler ise zenginliklerine servet katmazlar. Bu nedenle sosyal devlette ekonomik gelişim ön planda tutulmaktadır. Ülkelerin sosyal devlet olması için özellikle ekonomik ve sosyal gelişimlerin sürekli olarak ve adaletli şekilde devam etmesi gerekir. Asgari ücretin açlık sınırının altında olduğu günümüzde ekonominin baştan ele alınması şart görünüyor.

 

Peki çözüm önerisi nedir? Yoksulluğa neden olan gelir dağılımındaki eşitsizliğe çözüm öneren bir çalışma alanı var: Kalkınma ekonomisi. Bu minvalde işgücünün niteliğini zaman içerisinde arttırmaya yönelik eğitim ve teşvikler ön plana çıkarılmalıdır. Uzun vadeli bu plan ile üretim ve hizmet faaliyetlerinin artık daha fazla ihtiyaç duyduğu yetkinliklerin işgücüne kazandırılması sağlanabilecektir. Böylelikle kalifiye işgücü arzı arttırılarak ücret seviyeleri ve hane halkı gelirleri daha dengeli hale gelebilecek.

 

Bu çözüm ancak çok kapsamlı bir planlama ve uzun vadeli uygulama ile sonuca ulaşabilir. Ülkemizin ekonomi yönetiminin enflasyon ve gelir adaletsizliği ile mücadelede 5-10 yıllık kalkınma planlarını titizlikle uygulaması elzemdir. Bu süreç bir mükemmeliyetçilikle ele alınsa dahi yüksek enflasyon sebebiyle uzun bir süre daha gelir uçurumunun açılmasına tanık olacağımız bir gerçek.

 

Son söz : “Adalet mülkün temelidir!”ARŞİV YAZILAR