Naci Sapan | Adres; Laik Cumhuriyet | Güney Gazetesi Mersin
Naci Sapan

Adres; Laik Cumhuriyet


Demokrasiyi korumak, diri tutmak, yaşam biçimi olarak devamını sağlamak için Devleti, Laik Cumhuriyet temelli yeniden yapılandırmak, onarmak, Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmak gerekiyor.  

Gelinen nokta buna işaret ediyor. Aksi, olan bitenlerin halı altına sürülmüş bir temizlikten başka da bir şeye yaramaz. Halı altına sürülmüş çöpler bir süre sonra etrafa doğal olarak koku salar, yeni rahatsızlıklara neden olur. Laik, demokratik Cumhuriyet rejimini onarmak, yeniden yapılandırmak ve güçlendirmekle mümkündür.

Rejim değişikliğini hedefleyen bütün girişimleri, çalışmaları ortadan kaldırmak, bu tür girişimleri engellenmenin tek ilacı, adresi; parlamenter demokratik rejimdir, Laik Cumhuriyettir. Demokrasi güçlerinin buluşması gereken son nokta, son adres budur. Bunlara karşı mücadelenin ana ekseninin Laik cumhuriyeti korumak olduğu gerçeğinden hareket edildiğinde, bu tür girişimler olsa bile gerçekleşme ihtimali toplumun direnişçi refleksini aşamayacaktır.   

*

Adaletli, muktedir devlet yapılanması şarttır. Tek başına iktidar, parti devleti mantığının sorunların çözümü için yeterli olmadığını çok net gördük. Herkesin, her kesimin ötekileştirildiği, mezhep kavgalarına zemin yaratıldığı bir sürecin içinden geçiriliyoruz, laik Cumhuriyet, parlamenter sistemden uzaklaştırılıyoruz.  

Geldiğimiz noktadan geriye dönüp bakıyoruz; AK Parti iktidarının bu süre içindeki iç ve dış politikalarını gözden geçirip, doğrularını ve yanlışlarını analiz ederek, ülkesinden, halkından özür dilemesi, eylemlerini ve söylemlerini buna göre güncellemesi gerekiyor. 

Adres parlamentoya işaret ediyor. Siyaset kurumu, durumun normale dönmesi için işbirliği içinde olmalı, parlamentoda grubu bulunan, bulunmayan bütün partilerin ortaklaştığı çözümler üretilmelidir.

Devletin adaletli muktedirliğine ihtiyaç var. Devletin ‘ayarı’ biraz bozulduğunda başımıza gelen/gelecek olan felaketlerin nasıl olduğunu artık çok net görüyor, biliyoruz. Partilerin görüş ayrılığı olabilir, ancak devletin yeniden yapılanması söz konusuysa, milletin, halkın, halkların geleceğinin kararmaması için iyi niyet var ise, ‘Milli birlik’ görüntüsünün millet iradesi ile buluşması, örtüşmesi şarttır.

Ortak alan parlamentodur, sorumluluk o alanda bulunan bütün partilerindir. HDP’nin de içinde olduğu sorumluluk alanının taşınacağı ortak nokta toplumsal mutabakattır. HDP sorumsuz bir alana itilmemelidir. Sorumluluğu vardır, bu sorumluluğunu yerine getirmesi için uzun zamandır ısrarcı olduğu demokratik sivil siyaset alanında desteklenmelidir. ARŞİV YAZILAR