Mehmet S. Nane | NATO’dan çıkmalı mıyız?-3 | Güney Gazetesi Mersin
Mehmet S. Nane

NATO’dan çıkmalı mıyız?-3


Pasifik’te olduğu gibi son 4-5 ayda

Avrupa’da da hızlı gelişmeler yaşanmıştır.

Şubat 2022’de İngiltere, Polonya ve Ukrayna

bir işbirliği anlaşması imzalayarak doğu

Avrupa’da işleri ne şekilde ve kiminle

birlikte yürüteceklerini bir defa daha

gösterdiler. (Tabii ki “abileri” ABD’nin

himayesinde!)

Yine Mayıs 2022’de Ukrayna, Polonya,

Estonya, Letonya ve Litvanya bir işbirliği

anlaşması imzaladılar.

Çok açık olarak görülmektedir ki eski

Doğu Bloku ülkeleri kendilerini tamamen

ABD ve İngiltere’ye yani Atlantik’e teslim

etmişlerdir.

(Yunanistan’ı ABD’nin müstemlekesi

yapan K. Miçotakis’in kulakları çınlasın!)

***

Yine Avrupa kaynaklı bir gelişme olarak, 7

Nisan 2022 tarihinde Türkiye’nin de içinde

bulunduğu bir video konferans toplantısı

düzenlendi. Bu toplantıya Türkiye, Ukrayna,

Bulgaristan, Romanya, Gürcistan ve Polonya

savunma bakanları katıldı.

Toplantı sonrası, “Bölgesel güvenlik ve

savunma konularının ele alındığı” bildirildi

ve “Diplomatik çözüme yardımcı olmak

üzere Ukrayna’da acilen ateşe gidilmesinin

önemi ve sivillerin emniyetli bir şekilde

tahliye edilmesinin aciliyeti vurgulanmıştır”

açıklaması yapıldı.

İşin dikkat çeken taraflarından ilki, Polonya

dışındaki 5 ülkenin Karadeniz’e sahildar

olan ülkeler olmasıydı. Polonya ne sıfatla

toplantıya dâhil edilmişti, belli değildi.

İkinci dikkat çeken husus ise Rusya’nın

hem Ukrayna ile olan savaşın tarafı

olması ve hem de Karadeniz’e sahildar

bir ülke olmasına rağmen bu toplantıda

bulunmamasıydı.

Buna NATO üye ülkelerinin bazılarının

aralarındaki bir toplantı da denemezdi.

Çünkü toplantıya katılan Ukrayna ve

Gürcistan NATO üyesi değildi!

Az evvel de yazdım; Karadeniz ülkeleri

toplantısı da denemez. Çünkü Polonya

Karadeniz’e sahildar değil.

İlginç, değil mi?

Yakın dönemde, birden fazla defa Polonya

öne çıkarılırken Rusya konuların tam da

odağında ve göbeğinde iken dışlanıyor.

Yetmez gibi, Polonya’nın Ukrayna

aleyhine genişleyerek Karadeniz’e sahildar

olabileceği sözleri de havada uçuşuyor.  

Sizce de gerçekleşemeyecek

kadar uçuk tasarılar değil mi?

Pekâlâ, yaklaşık 7 sene evvel Polonya

Cumhurbaşkanı A. Duda’nın, sarf ettiği

söylenen ve Ukrayna’dan toprak talep ettiği

bildirilen sözlerini, aradan bunca zaman

geçtikten sonra reddetmesi ne anlama

geliyor?

Emperyalizmde entrika, adam ve ülke

kullanmak, mahvetmek, harcamak, oyun

içinde oyun sonsuzdur...

Bitmez…ARŞİV YAZILAR