Av. Musa KARABACAK | Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması | Güney Gazetesi Mersin
Av. Musa KARABACAK

Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması


Yoksulluk nafakası boşanma davası sonucunda yoksulluğa düşecek tarafın kusuru daha fazla değilse kendisine süresiz nafaka bağlanmasıdır. Bu nafaka her ne kadar süresiz de olsa bazı şartlar altında kaldırılabilir.

 

Bu yazımızda yoksulluk nafakası hangi şartlar altında kaldırılır gelin hep beraber bu durumu inceleyelim.

Öncelikle yoksulluk nafakası, nafakanın ödendiği eşin vefat etmesi ve yeniden evlenmesi halinde doğal olarak kalkacaktır.

Ancak ölüm ve yeniden evlenme haricinde yoksulluk nafakasının kaldırılması için bazı şartlara gereksinim vardır.

 

Bu şartlar sağlandığında ise Aile Mahkemesinde yoksulluk nafakasının kaldırılması davası açılması gerekmektedir.

Mevzuata baktığımızda ise TMK. nun 176/4.maddesine göre: “Tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hallerde iradın artırılması veya azaltılmasına karar verilebilir.”

Aynı şekilde 176/3.maddesi uyarınca; irat biçiminde ödenmesine karar verilen maddi tazminat veya nafaka, alacaklı tarafın yeniden evlenmesi ya da taraflardan birinin ölümü halinde kendiliğinden kalkar; alacaklı tarafın evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi yasaması, yoksulluğunun ortadan kalkması ya da haysiyetsiz hayat sürmesi halinde mahkeme kararıyla kaldırılır” denilmektedir.

 

Gerçek hayatta bu duruma örnek olarak nafaka alacaklısının imam nikahıyla biriyle evli olması, piyangodan kendisine ikramiye çıkması, memuriyete atanması veya hayat kadınlığı/hayat erkekliği yapması hallerinde mahkeme tarafından kaldırılabilecektir.

 

Sonuç olarak her ne kadar meclisimizde süresiz nafakanın kaldırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyorsa da henüz herhangi bir sonuç alınamamıştır. Bu nedenle hayatın bir gerçeği olarak karŞımıza çıkan yoksulluk nafakası ancak doğal yollardan veya mahkeme kararı ile kaldırılabilecektir.

 

Nafaka mağdurlarına bir nebze umut olması dileğiyle...ARŞİV YAZILAR