Mehmet S. Nane

Hitler’in savaş hataları üzerine bir inceleme (6)


 

 

Bugün hâlâ Hitler’in o “dur” emrini neden verdiği konusunda tarihçilerin farklı görüşleri var. Heinz Guderian anılarını kaleme aldığı kitabında benim de mantıklı bulduğum ve de bir veri de içeren bir tahminde bulunuyor. 

Buna göre, Hermann Goring, Hitler’e Luftwaffe’nin yapacağı etkili taarruzlarla bu tahliyeyi önleyeceği konusunda teminat veriyor. Hatta Guderian’a günlük emirlerde bu konunun “Luftwaffe’ye bırakılacağı” bildiriliyor.

Anlaşılan, verilen garantiye güvenen Hitler kara ordusunu yıpratmadan uçaklarla bu işi hâlletmeyi düşünüyor. Göring’in sözünü yerine getirmediği anlaşıldığında ise iş işten geçmiş ve tahliye başarıya ulaşmış oluyor.

 

Hitler’in karargâhında görev yapan generaller Wilhelm Keitel ve Alfred Jodl, Hitler’in “dur” emrini neden verdiği hususunda açıklamada bulunmuşlardır. Buna göre Hitler, tankların Flandre bataklıklarında faaliyet gösteremeyeceğini düşündüğünden ve yıpranmalarını istemediğinden ilerlemeyi durdurmuş.

Bu gerekçeyi duyan aklı başında cephe generallerinin alay ettikleri de kaydedilmektedir.

 

Bir görüşe göre de İngiltere ile kısa sürede barış imzalamayı düşünen Hitler’in adeta bir katliam anlamına gelecek olan bu operasyonu yapmadığı ileri sürülüyor. Hakikaten de İngilizler teslim olmayı reddetse bu bir savaş değil tam bir kıyım ve katliam olacaktı.

Bu konuda bir kanıt yoktur. Hitler böyle bir şey düşündüyse bile bu konuda kimseye bir şey söylememiştir.

 

Esasında Hitler İngiltere ile asla ama asla savaşmak istemiyordu. Slavlara duyduğu nefreti batı Avrupalılara ve Anglosaksonlara karşı katiyen hissetmiyordu. Onun istediği, batıda avantajlı bir barış yapmak, elde ettiği ülkeleri ve toprakları muhafaza ettikten sonra istikametini doğuya çevirmekti.

Barış yapmak istediği İngiltere’nin askerlerini neredeyse savunmasız durumdayken katletmenin barışın önünde psikolojik bir engel olacağını düşünmüş de olabilir.

 

Tüm bunlar bir tarafa, Hitler’in hesap etmediği bir faktör vardı: Winston Churchill.

Bu ihtiraslı politikacı Almanya ile katiyen barış anlaşması yapmak niyetinde değildi.

Hitler’in önceki olaylarda çok işine yaramış olan şeytani siyasi zekâsının bu konuda onu yarı yolda bıraktığını düşünüyorum. Churchill’i hakkıyla değerlendirememişti.

Birazdan yazacağım. Kanaatimce Hitler savaş boyunca İngilizler konusunda sıkça yanlış muhakemelerde bulundu.

 

İşin ilginci, İngiliz askerlerini esir almayan ya da öldürmeyen Hitler’in bu olaydan sonra İngiltere ile barış arayışı olduğuna dair bir bilgiye de hiç rastlamadım. 

Çok önemli olan bir husus daha var: İngiltere zaman içinde savaş gücünü Dunkerque’den kurtulan birlikler üzerine bina edecekti.

 ARŞİV YAZILAR