Prof. Dr. Erkan Aktaş  | Musa Eroğlu ve Mersin’in Kültürel Mirası: Bir İlham Kaynağı | Güney Gazetesi Mersin
Prof. Dr. Erkan Aktaş 

Prof. Dr. Erkan Aktaş 

Musa Eroğlu ve Mersin’in Kültürel Mirası: Bir İlham Kaynağı


Toplumlar kültürleriyle şekillenirler ve birbirinden ayrışırlar. Bir toplumun kültürü zaman içinde evrim geçirse de bu evrim kendi içinde bir düzenlilik ve devamlılık barındırır. Bizi, "biz" yapan bizim kendi kültürümüzdür. Kültürümüzün, sanat, inanç, örf ve adetler gibi pek çok unsurunda adeta kendi yaşam ve düşüncemizi derinlemesine görürüz. Türküler, kültürümüzün en can alıcı parçalarından biri olarak, toplumun veya bölgenin karakteristik özelliklerini, tarihini ve geleneklerini yansıtan en güzel unsurlardandır. Bu halk şarkıları, Anadolu insanının kültürel ve sosyo-ekonomik yaşamını derinlemesine aktarır.

 

Mersin ili ile ilgili yapılan çalışmalar, maalesef kentte ortak bir kimlik oluşturulamadığını ve birlikte hareket etme yeteneğinin yetersiz olduğunu göstermektedir. Sanat ve spor, bu ortak kimliğin oluşturulmasında hayati rol oynar. Mersin’in kendini tanıtamama sorunu da bu kimlik sorunuyla bağlantılı, önemli bir meseledir. Bu nedenle konuyu ünlü ozanımız Musa Eroğlu’na bağlıyorum. Ulusal ve uluslararası alanda tanınan Musa Eroğlu, Mersin’in Mut ilçesinden gelmektedir. Ancak ne yazık ki, pek çok kişi bunun farkında değil. Musa Eroğlu, bu kentin kültürel kimliğinin önemli bir parçasıdır.

 

Yaptığım küçük bir ankete 258 kişi katıldı. Ankete göre Musa Eroğlu'nun Mersinli olduğunu bilmeyenlerin oranı %18, Mut ilçesinden olduğunu bilmeyenlerin oranı ise %37. Musa Eroğlu adına bir vakıf kurulmasını destekleyenlerin oranı %69, bir müze yapılmasını isteyenlerin oranı %72. Musa Eroğlu'nun Mersin'in tanıtımı için önemli olduğunu düşünenlerin oranı ise %89. Bu sonuçlar, Musa Eroğlu'nun bir yandan Mersin için önemini gösterirken, bir yandan da onun Mersinli kimliğinin yeterince bilinmediğini gösteriyor.

 

Bu durum karşısında yerel yöneticilere ve sanatla uğraşan derneklere açık çağrı yapıyorum: Lütfen bu konuda harekete geçin. “Karacaoğlan Musa Eroğlu” adında bir proje geliştirilebilir. Ayrıca, yerel gazetelerin bu konuyu manşet yapması da faydalı olacaktır. Musa Eroğlu, bu kentin ortak değerlerinden biri. Bakalım bu konuda kim ilk adımı atacak?ARŞİV YAZILAR