Hülya Aslan

1919 ………. EN BÜYÜK DEVRİMCİ


Sen haklıydın büyük devrimci

Gençlik yıllarında arkadaşlarınla sıkça gittiğin Yorgo’nun mekanında kafandakileri en yakınında olanlara bile açıklayamamakla

Nasıl derdin saltanatı kaldırıp, laik, demokratik ulus devlet kuracağını……….

Nasıl anlatabilirdin kadının seçme ve seçilme hakkına kavuşması gerektiğini……….

Eğitim sisteminin dogmatik düşüncelerden uzak, aklın ve bilimin ön koşulu ile düzenleneceğini

Ve bir gün yurttaşlarına seslenerek kendi fikirlerinin bilimle ters düşmesi durumunda bilimi seçin diyeceğini anlatabilir miydin yanındakilere

Ya da beyninin derinliklerinde resmi çizilmiş “Genç modern Türkiye Cumhuriyetinin” geleceği olan GENÇLERİNE;

1923 de “Sayın gençler hayat mücadeleden ibarettir” diye başlayacağını

1927 de “Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.” diye devam edeceğini

1933 de “Türk Genci, devrimlerin ve cumhuriyetin sahibi ve bekçisidir” söylevleriyle seslenerek yüzyıllar sonrasını görür nitelikte uyarılarda bulunacağını

Yapacağın devrimlerin korunması ve geleceğe taşınmasında gençliğe olan inanç ve güveninin sarsılmaz olduğunu o gün ve sonraki günlerde hangi sözcüklerle ifade edebilirdin.

İşte……………

16 Mayıs 1919 günü başlayan ve 19 Mayıs 1919 günü puslu bir sabahın saat 07.sinde Samsun’a ayak basman ile artık bütün devrimlerini ruhunda ki “bağımsızlık benim karakterimdir” ateşiyle yakmaya ve tüm Anadolu’yu aydınlatmaya başlamanla uygulamanın sözlerden daha kıymetli olduğu gerçeği ile gösterdin

 Kafanda çoktandır başlatmış olduğun ancak Doğum günüm dediğin 19 Mayıs 1919 da somutlaştırdığın, Anti-emperyalist ulusal kurtuluş savaşı ile Tam bağımsız bir Türkiye kurup emanet ettin o günün, dünün, bugünün ve yarının gençlerine ………….

 

Bugün bu sebepledir ki Almanya’da yayınlanan “History Life” dergisi, Mayıs ayı sayısında ‘En büyük devrimciler’ dosyası ile Cumhuriyet’in kurucusu “Sen büyük devrimciyi” Derginin kapağında hem kalpaklı ve hem de kravatlı fotoğraflarınla merkeze aldı. Ve “sarsılmaz bir Cumhuriyet yarattı” başlığı attı. “En önemlisi dünyadan borç almadan sanayileşmeyi başardı diye yazdı.

“İdealleri ve ideolojileri ile dünyayı değiştiren erkekler ve kadınlar” alt başlığı ile Etrafını Che den Gandhi’ye kimlerle süslemedi ki 

Ulus devleti emanet ettiğin gençlik Senin ile birlikte bir Ulusun doğduğu günü her şartta koruyup yüceltecektir.

Doğum günün kutlu olsun ATAM……………………..ARŞİV YAZILAR